Noordelijk
Bach
Consort

Aanvullende info

De Stichting Noordelijk Bach Consort (NBC) verzorgt al ruim 25 jaar concerten in de Noordelijke provincies. De stichting heeft als doel het uitvoeren van werken van de componist Johann Sebastian Bach, en wel in het bijzonder zijn cantates. Daarnaast worden werken uitgevoerd van tijdgenoten die passen binnen de thematiek van het programma. Tot het doel van de stichting behoort ook het beheren van partituren. We streven naar kwalitatief hoogwaardige concerten waarbij we hechten aan behoud van sfeer en goede onderlinge relaties van de deelnemers. Door de combinatie van een koor én een instrumenteel ensemble neemt het NBC een unieke positie in in het cultuurlandschap van Noord-Nederland. Sinds 2022 heeft het NBC een ANBI status.

 

Het NBC streeft naar een uitvoeringspraktijk die past bij de tijd waarin de uit te voeren werken werden gecomponeerd. Een groot deel van de musici beschikt over barokinstrumenten. Om de authentieke uitvoeringspraktijk verder te verbeteren wordt regelmatig samengewerkt met professionele barokmusici. Zo hebben we in het recente verleden samengewerkt met Lidewij van der Voort, Veronika Skuplik en Hanneke Wierenga.

Sinds 2022 is Wolfgang Lange dirigent van het NBC. Onder zijn leiding wil het NBC zich doorontwikkelen in de authentieke uitvoeringspraktijk.

 

Het NBC wil tevens een platform zijn waarin jonge professionals en muziekstudenten ervaring kunnen opdoen in de oude muziek. Vooral in het noorden van het land zijn de mogelijkheden hiervoor vooralsnog beperkt. Door het vertrek van onze concertmeester ontstaat de mogelijkheid voor een startende professionele musicus om de rol van concertmeester te gaan vervullen.

 

Van de concertmeester verwachten we de volgende eigenschappen en taken:

 • Afgeronde of bijna afgeronde masteropleiding klassieke muziek, bij voorkeur met specialisatie Oude Muziek, bij voorkeur aan een van de Noordelijke Conservatoria

 • Ervaring hebben met de barokke uitvoeringspraktijk en bereid zijn een barokinstrument te bespelen

 • Leiding kunnen geven aan het orkest en orkestleden kunnen enthousiasmeren

 • Adviezen kunnen geven over streken, techniek en interpretatie

 • Groepsrepetities kunnen leiden

 • Zorg dragen voor het betekenen van de partijen (streken)

 • Bereid en capabel zijn om solo’s te spelen

 • Goed kunnen communiceren en overleggen (met mede-musici, bestuur en dirigent)

 • Contact maken met de mede-musici

 • Een zorgvuldige doch vlotte stemprocedure kunnen leiden

 • Adviseren aan de Artistieke Commissie over de haalbaarheid van programmavoorstellen

 

Gedurende het jaar zal de concertmeester het ensemble leiden tijdens de (12-14) repetities en de (4) concerten verdeeld over 2 projecten in het najaar en voorjaar. In deze rol kan de professional zich verder bekwamen in het leiden van het ensemble, een rol die in professionele ensembles maar beperkt beschikbaar komt.

 

De vergoeding die voor de aanstelling van de concertmeester benodigd is kan niet door de stichting zelf worden gedragen; de stichting werkt zonder winstoogmerk, en is voor de realisatie van de projecten voor ongeveer 30% van de kosten afhankelijk van subsidies. Het is onze wens om voor de duurzame invulling van de positie van concertmeester een additionele financieringsbron te vinden, zodat de vergoeding van deze specifieke kosten geoormerkt kunnen worden.

 

Reacties zijn van harte welkom via secretaris@noordelijkbachconsort.nl 

 

Zie www.noordelijkbachconsort.nl voor meer informatie over het NBC.