Noordelijk
Bach
Consort

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief voorjaar 2024 Noordelijk Bach Consort
Bachs Markus-Passion


Zaterdag 9 maart, 20.15 uur Lutherse Kerk, Groningen
Zondag 10 maart, 15.00 uur Op de Helte, Roden


Wolfgang Lange, dirigent
Hylke van Sprundel, verteller
Jitze van der Land, Christus
Sara Corbey, sopraan
Netty Otter, alt
Jeroen Helder, tenor
Jussi Lehtipuu, bas


Het Noordelijk Bach Consort brengt dit voorjaar een buiten-
gewoon interessant en aansprekend concertprogramma: de
reconstructie van Bachs Markus-Passion! Dat Bach ook een
Markus-Passion heeft geschreven was bekend, echter de
reconstructie daarvan heeft lang op zich laten wachten. Deze
Markus-Passion kent dezelfde prachtige elementen als de
Matthäus-Passion en de Johannes-Passion.
Bachs vaste tekstschrijver, Christian Friedrich Henrici (alias
Picander), schreef het libretto en baseerde zich op het verhaal
van Markus, het oudste van de vier evangeliën. Bachs Markus-
Passion werd voor het eerst uitgevoerd op Goede Vrijdag in
1731. Het laatste afschrift van de bladmuziek is echter
verloren gegaan bij de bombardementen op Dresden in 1945.
Het tekstboekje met het libretto is bewaard gebleven.
Onderzoek heeft geleid tot diverse reconstructies. Onze dirigent
Wolfgang Lange maakte een speciale reconstructie voor het
Noordelijk Bach Consort, gebaseerd op die van Simon Heighes.
Uniek aan onze versie is dat we ervoor gekozen hebben om de
evangelietekst – de recitatieven- in het Nederlands te
vertellen. We hopen daarmee dit tijdloze lijdensverhaal
dichter bij de luisteraar te brengen en u muzikale troost te
bieden in deze tijd vol oorlog en onzekerheid.


We kunnen uw financiële steun bij dit ambitieuze project meer
dan ooit gebruiken. Word Vriend! Dit kan eenvoudig via onze
website.


Vrienden van het NBC krijgen 5 euro korting per kaartje en een
gereserveerde plaats bij één van de concerten.
Uiteraard wordt een eenmalige donatie ook zeer op prijs
gesteld. U kunt uw bijdrage overmaken op het volgende
rekeningnummer:
NL 54 INGB 0666 0516 82 t.n.v. Stichting Noordelijk Bach Consort.
www.noordelijkbachconsort.nl