Noordelijk
Bach
Consort

Bestuurlijke organisatie

Beleidsplan 2022 op hoofdlijnen

Tweemaal per jaar hebben we een project. Zowel de wereldlijke als de geestelijke cantates van Bach en tijdgenoten en ook andere koor- en orkestwerken staan op het programma. Bij de programmering wordt altijd gezocht naar een thematische samenhang. Met regelmaat worden bijzondere projecten uitgevoerd die of van Bach zelf zijn of van tijdgenoten die aan Bach gerelateerd zijn. We streven ernaar om onze concerten op barokke wijze ten gehore te brengen. Dit realiseren we onder andere door waar mogelijk het spelen op ‘oude’ instrumenten. Bij de keuze voor de orkest- of koorrepetitor wordt gezocht naar een barokspecialist. Alle uitvoeringen zijn in concertvorm en niet als onderdeel van kerkdiensten. De meeste uitvoeringen vinden plaatsen in historische gebouwen in de noordelijke provincies. Iedere uitvoering wordt voorafgegaan door een periode van tenminste zes - acht repetities, bij voorkeur op de zondagmiddag. In elk project is ook een workshop/repetitiedag.

Financieel kaderstellend voor de uitvoeringen blijft dat de kaartverkoop, de eigen bijdragen van deelnemers (per project), de donaties en de inzet van vrijwilligers/deelnemers bij de organisatie voldoende zijn om een sluitende begroting te creëren. Op dit moment is dit echter niet voldoende. Subsidiëring en sponsoring blijven voorlopig noodzakelijk om financieel hoogwaardige projecten te kunnen financieren.
Alle deelnemers doen geheel vrijwillig mee en betalen een eigen bijdrage om aan het project deel te kunnen nemen. Geen van de orkest- en koordeelnemers verdient inkomsten aan de projecten. Ook alle bestuurs- en commissieleden verrichten hun taken op volledig vrijwillige basis. Alleen de dirigent, een evt. orkest-/koorcoach en de solisten zijn professionals en worden volgens een contract betaald.

Het ensemble (koor en orkest) bestaat uit goede amateurs. Solisten zijn afwisselend ervaren professionals en jonge talentvolle zangers en instrumentalisten. Aangezien het NBC steeds mag rekenen op een subsidie van de gemeente Groningen, naast andere fondsen die het ensemble regelmatig ondersteunen, geeft het NBC altijd minstens één concert per seizoen in
Groningen-Stad. Regelmatig geeft het ensemble concerten op locaties in de provincie Groningen en Drenthe, maar ook bij gelegenheid in Duitsland, Frankrijk en Denemarken.

Het is gebleken dat een originele programmering een aantrekkingskracht heeft op ensembledeelnemers, publiek en subidiënten. Er zijn veel muziekaanbieders in Groningen. Door ons te richten op minder bekende werken, originele combinaties van werken, in te spelen op eventuele actualiteit en te variëren in koor-orkestwerken, koorwerken en orkestwerken al of niet met zang- en instrumentele solisten kunnen we blijvend publiek aan ons binden. Sterke kanten van het eigen ensemble dienen optimaal te worden benut (bijv. zangers/instrumentalisten die solo's op zich kunnen nemen).

Bestuurssamenstelling

voorzitter: Tanneke Schoppen
secretaris: Annelies Bollen
penningmeester: Brant Vlasma
lid artistieke commissie: Rigobert van Zijl
koorcommissaris Charlotte Jansen
orkestcommissaris Gert Kruithof

Artistieke Commissie

voorzitter                        Rigobert van Zijl
orkestlid

Harm Sterenberg

orkestlid Jan Joost van Walsum
koorlid Gera Nijhof 
dirigent Wolfgang Lange

Financiele verantwoording

Resultatenrekening Noordelijk Bach Consort 2022

 

Ontvangsten:

 

Uitgaven:

 

Contributies

10.230,00

Huur repetitieruimten

2.100,00

Donaties

2.705,00

Jubileumreis

21.074,41

Bladmuziek

400,30

Teruggave kaartjes

127,00

Inkomsten concerten:

 

Bladmuziek/Kopieerko

1.880,63

najaar

3.999,88

Bankkosten

262,77

voorjaar

9.833,48

Kosten website

0,00

Overig:

 

Kosten concerten

 

Subsidies

24.289,00

najaar

12.934,17

Overige inkomsten

732,55

voorjaar

19.853,18

Jubileumreis

16.750,20

Overig:

 

 

 

Koffie repetities

416,64

 

 

Overige kosten

5.775,23

 

 

Resultaat

4.516,38

 

 

 

 

Totaal

68.940,41

Totaal

68.940,41

 

 

 

 

Balans 2022

31-12-2022

Activa

Passiva

ING rekening                           11.050,87

Eigen vermogen 11722,17

Bladmuziek Johannes Passion      671,30

 

 

 

Totaal                                       11722,17

Totaal                11722,17