Noordelijk
Bach
Consort

Wie zijn wij?

Het Noordelijk Bach Consort werd in 1996 opgericht met als doel het uitvoeren van cantates van Johann Sebastian Bach. Het ensemble bestaat uit een koor en een orkest van goede amateurs. Het koor bestaat uit 20-30 zangers, het orkest bestaat uit ongeveer 20 deelnemers. Eerste dirigent en mede-oprichter was Hans Torringa. Na zijn overlijden is hij – na een overgangsfase – opgevolgd door David van Rooijen. In 2016 is David van Rooijen opgevolgd door Benjamin Bakker. In het najaar van 2022 is Wolfgang Lange gestart als dirigent van het NBC. Naast de vaste dirigent werkt het ensemble ook regelmatig met een orkestcoach. In de afgelopen jaren waren dat Lidewij van der Voort, Elin Erikson, Veronika Skuplik en Hanneke Wierenga.

We richten ons op minder bekende werken, originele uitvoeringen of combinaties van werken, spelen in op eventuele actualiteit en variëren in koor-orkestwerken, koorwerken en orkestwerken. Sterke kanten van het eigen ensemble worden optimaal benut (bijv. zangers/instrumentalisten die solo's op zich kunnen nemen).

In seizoen 2021-2022 bestond het NBC vijfentwintig jaar. Naast een feestelijke uitvoering van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach heeft het ensemble in het voorjaar van 2022 een korte, succesvolle tournee gemaakt naar Lübeck en Lüneburg.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het uitvoeren van werken, met name cantates, van componist Johann Sebastian Bach en van zijn tijdgenoten en het beheren van partituren, alsmede voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting legt zich toe op de barokke uitvoeringspraktijk. De stichting streeft naar kwalitatief hoogwaardige concerten en een goede sfeer en onderlinge relaties tussen de deelnemers.

De stichting streeft bij de uitvoering van werken naar een thematische samenhang waarbij de cantates van Bach worden gecombineerd met muziek van minder bekende tijdgenoten, opdat ook deze muziek voor het voetlicht wordt gebracht en het publiek kennismaakt met onbekende barokcomponisten.

De stichting streeft ernaar als solisten afwisselend ervaren professionals en jonge talentvolle zangers en instrumentalisten uit het noorden in te zetten, opdat ook aan laatstgenoemden op deze wijze een podium kan worden geboden.

Contactgegevens secretariaat

secretaris@noordelijkbachconsort.nl

ANBI status

RSIN: 8166.47.021

Het NBC is geregistreerd als culturele ANBI. Dit betekent dat een gift volledig kan worden afgetrokken in de belastingaangifte. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina ANBI.